Krachtbalclub Z.A.K. Beveren is een feitelijke vereniging met statuten,
opgesteld op de stichtingsvergadering en voorgelegd aan de Krachtbalfederatie vzw bij de oprichting.
Daarin staat dat er een tweejaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvindt
in de algemene vergadering die op het einde van elk seizoen (mei of juni) gehouden wordt.

Momenteel ziet het bestuur er als volgt uit:

         Voorzitter:   Koen Roelandt

         Ondervoorzitter:  Erik Bettens

         Secretaris: Dirk Bosman

         Materiaalmeester: Michel Goijens

         Jeugdverantwoordelijke:   Lukas Oosterlinck

         Trainer / competitieverantwoordelijke : Peter Oosterlinck

         Penningmeester / Public Relations / Website-beheerder: Peter Vandermeulen