Huidig bestuur

Krachtbalclub Z.A.K. Beveren is een feitelijke vereniging met statuten, opgesteld op de stichtingsvergadering en voorgelegd aan de Krachtbalfederatie vzw bij de oprichting. Daarin staat dat er een tweejaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvindt in de algemene vergadering die op het einde van elk seizoen (mei of juni) gehouden wordt. Momenteel ziet het bestuur er als volgt uit:Voorzitter:   Koen Roelandt Ondervoorzitter:  Erik Bettens Secretaris: Dirk Bosman Materiaalmeester: Michel Goijens Jeugdverantwoordelijke: Peter Oosterlinck Public Relations / Website-beheerder / penningmeester: Peter Vandermeulen